DOTAZNÍK NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Adresa bytového domu (ulica, č. domu, mesto):
Kontaktná osoba (meno, telefón, e-mail):
Počet bytov:
Počet poschodí:
Počet vchodov:
Počet stúpačiek:
Chcete meniť stúpačky VODA?:
Chcete meniť stúpačky KANÁL?:
Je KANÁL z abestu?:
Chcete meniť stúpačky PLYN?:
Chcete meniť ležaté rozvody SV a TV?:
Požadovaný termín predloženia CP je do:
Predpokladaný termín realizácie je:


ÚVOD   |   O SPOLOČNOSTI   |   HLAVNÉ ČINNOSTI   |   PUBLICITA   |   FOTOGALÉRIA   |   REFERENCIE   |   KONTAKT