services

OUR INDUSTRY TARGET

Azbest

Zistili sme, že je na svete zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...

Stúpačky REHAU

Bytový fond v našom regióne je starý cca 35 rokov, čo v praxi znamená okrem iného aj to, že ...

Stúpačky VIEGA

Výmena stúpačiek rozvodov plynu – systém VIEGA Obdobná situácia ako u stúpačkových rozvodov SV, TV a kanalizácie je aj v ...

Revízie, oprava

Máme vlastného revízneho technika, ktorého pôsobnosť nie je obmedzená len na revízie stúpačiek, ktoré obnovujeme, ale vieme ponúknuť jeho ...