Publicita

Publicita

10 ROKOV SKÚSENOSTÍ PRI VÝMENE VNÚTORNÝCH ROZVODOV ZTI A PLYNU V BYTOVÝCH DOMOCH

V týchto dňoch je to práve 10 rokov, čo sme začali meniť systematicky stúpačkové rozvody VODA, KANÁL, PLYN a ležaté rozvody SV a TV. Keď sa pozrieme na naše prvé realizácie, tak si zakrývame tvár, lebo dnes by sme to už považovali za amatérsku prácu, ale začínali sme „od piky“, takže aj chyby sme narobili. O to viac si vážime všetkých tých, ktorí nám už v tom čase prejavili dôveru. Dobrá správa je, že aj na začiatku tejto činnosti sme montovali potrubné systémy od firmy REHAU a VIEGA a tá vysoká kvalita sa až tak nezmenila ako naša...

~ PDF (67KB)

Výmena vnútorných rozvodov v BD vs. projekty

Ako tak čítam články v časopise SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV, tak zväčša ide o to, že sa niekto „chváli“, ako sa mu darí, alebo čo dosiahol za nejaké uplynulé obdobie, alebo že má niečo nové. Naša spoločnosť veľmi dôsledne eviduje vyprodukované cenové ponuky a systematicky komunikuje s potenciálnym objednávateľmi až do fázy, kedy je rozhodnuté o výbere dodávateľa na výmenu vnútorných rozvodov VODA, KANÁL, PLYN.

~ PDF (54KB)

SPP – DISTRIBÚCIA, A. S. AKO SUBDODÁVATEĽ PRI VÝMENE STÚPAČKOVÝCH ROZVODOV PLYNU?

S jedlom rastie chuť a zdá sa, že SPP – distribúcia, a. s. zavoňala vôňu peňazí pri výmene stúpačkových rozvodov plynu v bytových domoch a chce sa priživiť na tejto činnosti, ale vskutku nečakaným spôsobom....

~ PDF (164KB)

HYDRAULICKÉ ALEBO HYDRONICKÉ VYREGULOVANIE ROZVODOV TEPLEJ VODY?

Povzbudený pozitívnou reakciou niekoľkých jedincov na môj článok o teórii a praxi vo výmene vnútorných rozvodov VODA, KANÁL, PLYN uverejnený v časopise Správca bytových domov 1/2015 sa chcem trochu zamyslieť nad tým, ako sa v súčasnosti vysporiadať so zákonnou povinnosťou vyregulovať stúpačkové rozvody teplej vody v bytových domoch.

~ PDF (100KB)

Finančná návratnosť investície do výmeny stúpačiek v bytovom dome?

Hlavnými dosiaľ propagovanými dôvodmi pre výmenu rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch sú poruchy, hygiena, hlučnosť alebo možné ohrozenie bezpčenosti obyvateľov....

~ PDF (1MB)

PARAGRAFY PRI VÝMENE STÚPAČKOVÝCH ROZVODOV PLYNU

Inšpirovaný konferenciou ZSaUN v Tatranských Matliaroch, že účastníci majú ambíciu osloviť zákonodarcov ohľadom zákonov týkajúcich sa správcovských firiem a bytových družstiev s cieľom optimalizovať ich znenie vo väčšej spätosti s realitou života chcem spomenúť zopár paragrafov, ktoré sa týkajú výmeny stúpačkových rozvodov plynu v bytových domoch – ktoré by tiež bolo možno dobré optimalizovať.

~ PDF (236KB)

Referenčný článok o našej bývalej spoločnosti.

Na Slovensku je viacero spoločností, ktoré si vykonávajú svoju prácu statočne a svedomite. V tomto čísle sme sa rozhodli predstaviť Vám jednu z nich – ktorá sa mimo bežných povinností predsalen trochu líši od tých ostatných...

~ PDF (136KB)