Výmena stúpačiek SV, TV a kanalizácie – REHAU

Bytový fond v našom regióne je starý cca 35 rokov, čo v praxi znamená okrem iného aj to, že rozvody SV, TV a kanalizácie dožívajú a je potrebné ich jednoducho vymeniť. Súčasné dostupné technológie sú veľmi progresívne (dlhá živitnosť, odolnosť voči vodnému kameňu a pod.), takže sme disponovaní tieto práce vykonať k všeobecnej spokojnosti. Naša spoločnosť sa rozhodla pre systém plastových rozvodov REHAU. Vďaka ústretovosti tejto spoločnosti a kvalitnej podpore sme dosiahli veľmi dobrú rovnováhu medzi cenou a kvalitou. Stavby toho druhu realizujeme na základe obhliadky bytového domu a spracovania konkrétnej cenovej ponuky.

Od roku 2008 sme pod hlavičkou Správy domov Gelnica zrealizovali tieto výmeny vo viac ako 50-ich bytových domoch na celom území SR.

Informácie o technológii REHAU sú na www.rehau.sk a súvisiace práce sú v bode azbest, keďže drvivá väčšina kanalizačných rúr obsahuje azbest=nebezpečný odpad, sú to tzv. AZC rúry.

DOTAZNÍK NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Článok - Potrubné systémy pre obnovu inštalácií ZTI

Článok - Pozinkované potrubia - problémy overené praxou

Článok - Pozinkované potrubia vodovodov v budovách

ÚVOD   |   O SPOLOČNOSTI   |   HLAVNÉ ČINNOSTI   |   PUBLICITA   |   FOTOGALÉRIA   |   REFERENCIE   |   KONTAKT