Revízie plynových zariadení

Máme vlastného revízneho technika, ktorého pôsobnos nie je obmedzená len na revízie stúpačiek, ktoré obnovujeme, ale vieme ponúknu jeho činnos pri pravidelných revíziách plynových odberných miest ako sú napr. kotolne, bytové domy alebo i firmy.

ÚVOD   |   O SPOLOČNOSTI   |   HLAVNÉ ČINNOSTI   |   PUBLICITA   |   FOTOGALÉRIA   |   REFERENCIE   |   KONTAKT