Service

Regulácia ÚK a TV

Regulácia ÚK a TV

V dnešnej dobe „letí“ hydraulické vyregulovanie systému ÚK po zateplení. Spočiatku sa kvôli tomu spracovávali „veľké“ projekty s nákladnou realizáciou – dnes však už mnohí pochopili, že ťahať ľudí za nos je neslušné, tak sa táto činnosť zracionalizovala a zjednodušila na dve podoby: buď znížite prietok vykurovacej vody na vstupe do objektu, alebo znížite teplotu vykurovacej vody na takú hodnotu, že to ešte kúri, a pritom sa nikto nesťažuje. ŠFRB na to potrebuje projekt a protokol o nastavení regulačných armatúr – vieme to zabezpečiť i zrealizovať. Čo sa týka regulácie teplej vody (TV), tak to realizujeme buď osadením termostatických ventilov alebo regulačných armatúr, ale iba v prípade tvrdohlavosti objednávateľa. V zásade problém v cirkulácii TV je problém zanesených rúr. Pokiaľ sú v bytovom dome nové rozvody TV, tak tam TV doslova lieta a nie je reálna potreba TV regulovať, pretože na každom výtoku je temer hneď TV v požadovanom tlaku s požadovanou teplotou, pokiaľ sú požadované parametre dosiahnuté už na päte domu.