Service

Stúpačky REHAU

Výmena stúpačiek SV, TV a kanalizácie – REHAU

Bytový fond v našom regióne je starý cca 45 rokov, čo v praxi znamená okrem iného aj to, že rozvody SV, TV a kanalizácie dožívajú a je potrebné ich jednoducho vymeniť. Súčasné dostupné technológie sú veľmi progresívne (dlhá živitnosť, odolnosť voči vodnému kameňu a pod.), takže sme disponovaní tieto práce vykonať k všeobecnej spokojnosti. Naša spoločnosť sa rozhodla pre systém plastových rozvodov REHAU. Vďaka ústretovosti tejto spoločnosti a kvalitnej podpore sme dosiahli veľmi dobrú rovnováhu medzi cenou a kvalitou. Stavby toho druhu realizujeme na základe obhliadky bytového domu a spracovania konkrétnej cenovej ponuky.

Informácie o technológii REHAU sú na www.rehau.sk a súvisiace práce sú v bode azbest.