Service

Stúpačky VIEGA

Výmena stúpačiek rozvodov plynu – systém VIEGA

Obdobná situácia ako u stúpačkových rozvodov SV, TV a kanalizácie je aj v rozvodoch plynu. Z hľadiska bezpečnosti pri realizácii tejto výmeny sme sa rozhodli robiť s medenými rúrkami, ktoré sú akceptované SPP použitím lisovaných spojov VIEGA.

Súčasťou tejto výmeny je spracovanie projektu, posúdenie projektovej dokumentácie Oprávnenou právnickou osobou (OPO), ako napr. TÜV SÜD Slovakia, samotná výmena a revízie plynových rozvodov.