Výmena stúpačiek rozvodov plynu – systém VIEGA

Obdobná situácia ako u stúpačkových rozvodov SV, TV a kanalizácie je aj v rozvodoch plynu. Z hľadiska bezpečnosti pri realizácii tejto výmeny sme sa rozhodli robiť s medenými rúrkami, ktoré sú akceptované SPP použitím lisovaných spojov VIEGA.

Súčasťou tejto výmeny je spracovanie projektu, posúdenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou (alebo inou oprávnenou organizáciou), samotná výmena a revízie plynových rozvodov.

DOTAZNÍK NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

ÚVOD   |   O SPOLOČNOSTI   |   HLAVNÉ ČINNOSTI   |   PUBLICITA   |   FOTOGALÉRIA   |   REFERENCIE   |   KONTAKT