Service

Revízie, oprava

Revízie plynových zariadení

Máme vlastného revízneho technika, ktorého pôsobnosť nie je obmedzená len na revízie stúpačiek, ktoré obnovujeme, ale vieme ponúknuť jeho činnosť pri pravidelných revíziách plynových odberných miest ako sú napr. kotolne, bytové domy alebo i firmy.

Oprava, údržba, obnova plynových zariadení

Oprávnenie na opravu, údržbu a obnovu plynových zariadení sme získali hlavne kvôli výmene stúpačkových rozvodov plynu, ale zároveň nás oprávňuje robiť napr. plynofikácie rodinných domov alebo kotolní.